Welke studie/opleiding biedt baangarantie?

Dankzij de economische crisis zitten veel mensen zonder baan. Ook in de toekomst blijft het moeilijk om met bepaalde studies/opleidingen een baan te vinden, terwijl je met andere opleidingen bijna gegarandeerd een baan krijgt. De afgelopen jaren zijn er voor verschillende opleiding niveaus catalogi uitgegeven waarin aangegeven wordt welke opleidingen je beter wel en welke je beter niet kan kiezen. Deze gidsen worden aangeboden aan middelbare schoolleerlingen, die komend jaar gaan studeren. Ook op internet zijn studiekeuzewijzers te vinden, die je helpen een opleiding te vinden met een redelijke banenkans.

Hoeveel kans je hebt op een baan is niet alleen afhankelijk van je opleiding, maar ook van je opleidingsniveau. Op dit moment geldt eigenlijk: hoe lager de opleiding, hoe groter de kans op een baan. Van de universitair opgeleiden studenten heeft bijna drie kwart een matige tot slechte kans op een baan. Alleen studenten in de richtingen informatiekunde, constructiestudies, (tand)arts, econometrie, elektrotechniek, fiscaal recht en fiscale economie hebben aardige kansen. Van de hbo’ers hoeft slechts een op de vijf studenten zich geen zorgen te maken. Met name studenten van de opleidingen werktuigbouwkunde, elektrotechniek, constructiestudies, bedrijfseconomie en zee- en luchtvaart doen het goed. Vooral studenten in de richtingen rechten, economie en bedrijfskunde hebben het moeilijk, aangezien er gewoon te veel van zijn. Ook studenten culturele antropologie, (kunst)geschiedenis, taal, literatuur en cultuur hebben een zwakkere uitgangspositie.

Mbo’ers doen het iets beter. Studenten met een secretariële, financiële, commerciële, ICT, juridische of orde en veiligheid opleiding hebben een redelijke tot goede kans op een baan. Ook mbo’ers met een opleiding in de zorg doen het goed. Uiteraard is of je een baan krijgt niet uitsluitend afhankelijk van je opleiding. Ook de omgeving waarin je werk zoekt kan een bepalende factor zijn.